Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ve İkincil Düzenlemeleri Yürürlüğe Girdi

28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup bu kanuna istinaden çıkarılan  Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliği, Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelik ile Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Hakkında Yönetmelik 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı üçüncü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanlanarak 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
İlgili mevzuata aşağıdaki linkler kullanılarak erişilebilmektedir.


Ticari İşletmelerde Taşınır Rehni Kanunu

Rehinli Taşınır Sicil Yönetmeliği

Ticari İşletmelerde Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Ticari İşletmelerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Hakkında Yönetmelik