İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Elektronik Genel Kurul Sistemi Hizmet Sağlayıcıları

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) hizmeti için izin almış kuruluşlar;

1- Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi (MKK)
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
İnternet Sitesi: www.mkk.com.tr