İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adaylık Süreci Tamamlanan Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcıları İçin Asalet Tasdiki Yemin Töreni Yapıldı


Genel Müdürlüğümüzde görevli Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılarından aday memuriyet sürelerini tamamlayanlar için yemin merasimi yapıldı.
Genel Müdürümüz Sayın Dursun COŞKUNÇELEBİ’nin katılımı ile yapılan merasimde, Sayın Genel Müdürümüz memuriyet asaletleri tasdik olan Uzman Yardımcılarını tebrik ederek, Genel Müdürlüğümüzde geçen aday memuriyet döneminde gösterilen özverili çalışmanın bundan sonraki iş yaşamlarında artarak devam etmesini diledi ve Genel Müdürlüğümüzün toplumun tüm kesimlerine hitap ettiğini belirterek her geçen gün artan görev ve hizmetlerin personelimizin göstereceği azim ve gayretle en iyi şekilde yerine getirileceğini ifade ederek burada göreve yeni başlayan arkadaşlarımıza önemli görev ve sorumluklar düştüğünü belirtti.