İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüzde Görev Değişimi

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 3 Genel Müdür Yardımcılığı ve 1 Daire Başkanlığı kadrolarına yeni isimler atandı.
 
Bu kapsamda, Genel Müdür Yardımcısı olarak uzun süredir görev yapan Sayın Cezmi GÜL ve Sayın M. Celal DEMİR asli görevleri olan Bakanlık Müşavirliğine, Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanı Sayın Adnan YANKIN ve Sayın Ercan ERKİLETLİOĞLU ile Bakanlığımız Başmüfettişi Sayın Mustafa YAVUZ Genel Müdür Yardımcılığına vekâleten atanmışlardır.
 
Ayrıca, Genel Müdürlüğümüz Tarım Ürünleri Ticareti Dairesinde Şube Müdürü olarak görev yapan Sayın Adnan BENLİ, Daire Başkanlığı görevine vekâleten atanmıştır. Yine Genel Müdürlüğümüzde görev yapan Başmüfettiş Sayın Hakan ÇALIŞ, Daire Başkanlığı görevine vekaleten atanmıştır.