İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Müsteşarımız Sayın Ziya ALTUNYALDIZ Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etti.

Müsteşarımız Sayın Ziya ALTUNYALDIZ ve Müsteşar Yardımcımız Sayın İsmail YÜCEL 5 Eylül 2013 tarihinde Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etmişlerdir. Söz konusu ziyarette Genel Müdür V. Dursun COŞKUNÇELEBİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen görev ve faaliyetler ile Genel Müdürlüğümüzce yürütülen projeler hakkında genel olarak bilgilendirme yapmıştır.

Genel Müdürümüz, Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan ve Ülkemiz içinde büyük önem arz eden MERSİS ve Hal Kayıt Sistemi projelerinde gelinen aşama ve söz konusu projeler kapsamında devam eden işlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunmuştur.   
Bugün itibariyle;
  • MERSİS’te 204 Ticaret Sicili Müdürlüğü kayıtlarının Sisteme aktarıldığı, 200 adet Ticaret Sicili Müdürlüğü verilerinin aktarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, Sisteme aktarılacak ticaret sicili verilerinin % 82,6’sının tamamlandığı ve Sistemi kullanan kullanıcı sayısının 65.615 kişi olduğu,
     
  • Hal Kayıt Sisteminde ise, 19.556.655 adet bildirim yapıldığı, Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısının 32.011 ulaştığı ve Sistemin iyileştirilmesi ile güncelleştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettirildiği,
bilgisi alınmıştır.